KRAJOWA SEKCJA NAUKI

ul. Waryńskiego 12, lok. A 221 00-631 Warszawa
tel. kom. 603 123 438 e-mail: ksn@solidarnosc.org.pl http://www.solidarnosc.org.pl/ksn

Warszawa, 24 lutego 2021 r.

page1image1055744960

Apel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
w sprawie szczepień pracowników szkolnictwa wyższego i nauki

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem obserwuje realizację działań podejmowanych w celu zabezpieczenia środowiska akademickiego przed skutkami zakażenia wirusem COVID-19.

W związku z rozpoczęciem szczepień nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach pojawiły się liczne głosy niezadowolenia ze strony nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, których akcja szczepień nie obejmuje.

Szczepienia dla grupy nauczycieli akademickich odbywają się przy użyciu szczepionki firmy AstraZeneca, która jest przewidziana dla osób do 65 roku życia, dlatego szczepieniem od 15 lutego objęte zostały osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1955 r. Oznacza to, że nauczyciele akademiccy po 65 roku życia – zasłużeni, wieloletni pracownicy akademiccy, często z tytułami profesorskimi, mentorzy wielu pokoleń Polaków, a równocześnie z racji wieku najdotkliwiej przechodzący zakażenie, nie mogą skorzystać z procedury uczelnianej. Jest to dla nas niezrozumiałe i szkodliwe działanie. Dlatego apelujemy o zabezpieczenie odpowiednich, dedykowanych dla tej grupy osób szczepionek i potraktowanie tych pracowników na równi z pozostałymi pracownikami akademickimi.

Należy zauważyć, że na kierunkach ścisłych, przyrodniczych, medycznych i technicznych w okresie pandemii duża część zajęć odbywa się nieprzerwanie w systemie stacjonarnym. Wielu zaangażowanych w ten proces nienauczycieli ma bezpośredni kontakt ze studentami, co generuje te same zagrożenia, które dotyczą nauczycieli akademickich pracujących ze studentami w sposób tradycyjny. Tymi obawiającymi się o swoje zdrowie nienauczycielami

są m.in. pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni, którzy współuczestniczą w prowadzeniu zajęć w trybie stacjonarnym, pracownicy dziekanatów, pracownicy osiedli akademickich i obsługi domów studenckich oraz bibliotekarze. Należy mieć również na uwadze, że działalność uczelni nie ogranicza się tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Wszyscy pracownicy administracyjni uczelni, w tym informatycy, bez których niebyłoby możliwe sprawne funkcjonowanie uczelni, stale narażeni są na kontakt z otoczeniem zewnętrznym i również muszą być objęci programem szczepień.

Apelujemy o natychmiastowe włączenie wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki w program szczepień obowiązujący dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

Mając powyższe na uwadze apelujemy do Prezesa Rady Ministrów o jak najszybsze rozwiązanie przedstawionych problemów i podjęcie skutecznych działań zabezpieczających całe środowisko akademickie przed rozprzestrzenianiem się i skutkami zakażenia wirusem COVID-19.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/