W związku z rozpoczętym rokiem szkolnym Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” UO podjęła uchwałę, która umożliwia członkom naszego uczelnianego Związku uzyskać dofinansowanie w wysokości 300,- na każde posiadane dziecko.
Bliższych informacji udzieli kolega Andrzej Trzebuniak – skarbnik (Tel.: 77 452 7251,
Nr pokoju w Instytucie Fizyki: 251,
E-mail: trzeba@uni.opole.pl

 

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” UO