W związku z rozpoczętym rokiem szkolnym Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” UO postanowiła, że członkowie naszego uczelnianego Związku mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 250,- na każde posiadane dziecko. Bliższych informacji udzieli Pan Andrzej Trzebuniak – skarbnik (Tel.: 77 452 7251, Nr pokoju: 251, E-mail: trzeba@uni.opole.pl

 
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” UO