Za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL, Prezydent RP przyznał odznaczenia dwudziestu czterem osobom (trzem pośmiertnie). W imieniu głowy państwa, Krzyże wręczył prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Czytaj więcej…