Protest wobec upolitycznienia jubileuszu 100-lecia UAM przez wystąpienie zaproszonego tam Donalda Tuska wyrażony w liście prof. Wiesława Z. Antkowiaka do Rektora spotkał się z żywym odzewem środowiska akademickiego. Zarząd AKO w Poznaniu utożsamił się z wyrażonym w liście stanowiskiem. Tekst jest opublikowany na stronie internetowe AKO i tam każdy może dołączyć swój głos poparcia:

http://ako.poznan.pl/9270/