W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, parlamentarnych oraz duchowieństwo w tym Regionalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. prał. Zbigniew Kuzia i Krajowy Duszpasterz Kolejarzy ks. kan. Eugeniusz Zarębiński. Obecnością swoją zaszczyciły nas liczne delegacje związkowców z pocztami sztandarowych z całej Polski. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: uczestnicy protestów i strajków Lipca 1980 roku z Czesławem Niezgodą na czele; prezes Zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński; prezes PKP SA Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel;  Prezes Zarządu PKP Cargo Czesław Warsewicz z członkami Zarządu; Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa  Zbigniew Tracichleb z członkami Zarządu; Prezes Zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk; Komendant Główny Straży Ochrony Kolei Józef Hałyk; Prezes Zarządu PKP NATURA Tour Jacek Zawadzki; Prezes Zarządu PKP Tomasz Miszczuk; Prezes Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek; członek Zarządu Przewozy Regionalne Anna Lenarczyk; członek Zarządu PKP Energetyka Konrad Tyrajski; Prezes Zarządu PKP Informatyka; członek Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.; Prezes Zakładów Usługowych „Wschód” Andrzej Lipowski; Dyrektor Handlowy Anna Lenarczyk; dyrektorzy Kolejowych Zakładów Pracy; Przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel; dyrektor Poczty Polskiej POL RD Zbigniew Kosowski; Komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Piotr Gawryszczak, Prezes Zarządu Lubelski Węgiel Bogdanka Artur Wasil wraz z Wiceprzewodniczącym Stanisławem Misterką, Prezes Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Aleksander Batorski, Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja SA Andrzej Pruszkowski.

Czytaj więcej…