Po wyborach związkowychUprzejmie informujemy, że w dn. 21.05.2014 ukonstytuowała się wybrana na kadencję 2014-2018 Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
w składzie:

Stanisław Tomczyk – przewodniczący
Zbigniew Bitka – zastępca przewodniczącego
Wacław Grzybowski - sekretarz
Andrzej Trzebuniak - skarbnik
Tadeusz Majcherczyk - administrator strony WWW
Grażyna Dudka – członek


Komisja Rewizyjna:
Ryszard Pietrzak
Roman Szatanik
Magdalena Wielgoś
Andrzej Wolf


Delegatem do Krajowej Sekcji Nauki jest:
Wacław Grzybowski
Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu jest:
Stanisław Tomczyk

Do Rektorskiej Komisji Socjalnej:
sprawy socjalne - Andrzej Trzebuniak
sprawy mieszkaniowe - Stanisław TomczykNiezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol