Wieczór Poezji Szaro-Szeregowej ZHRZa pośrednictwem naszej strony Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej zaprasza Kombatantów ze Światowego Związku Armii Krajowej w Opolu na Wieczór Poezji Szaroszeregowej
Oto treść ich zaproszenia:

Zaproszenie na Wieczór Poezji Szaroszeregowej -2015.pdf

obraz - plakat-ZHR-2015.jpgNiezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol