Przegląd kolęd, pastorałek i polskich pieśni świątecznych
Serdecznie zapraszamy na:

Przegląd kolęd, pastorałek i polskich pieśni świątecznych

Przegląd ten odbywa się w ramach inicjatywy grupy nauczycieli opolskich szkół oraz organizacji społecznych i uniwersyteckich
pod ogólnym tytułem:
Jestem Polakiem i kocham swój kraj,
Opolski konkurs historyczny
Bliższe informacje na stronie
www.kochamswojkraj.pl

obraz - Konkurs-2015.jpg


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol