spotkanie z prof. K Szwagrzykiem i prof. K. Kawalcemobraz - Plakat-prof-Szwagrzyk-2015.jpg


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol