Oświadczenie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i SWOświadczenie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższegohttp://ako.poznan.pl/


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol