Dofinansowanie naszych dzieciW związku z rozpoczętym rokiem szkolnym Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UO podjęła uchwałę, która umożliwia członkom naszego uczelnianego Związku uzyskać dofinansowanie w wysokości 300,- na każde posiadane dziecko.
Bliższych informacji udzieli kolega Andrzej Trzebuniak - skarbnik (Tel.: 77 452 7251, Nr pokoju w Instytucie Fizyki: 251,
E-mail: trzeba@uni.opole.pl

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UO


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol