Wyrazy głębokiego współczuciaPp. Zbigniewowi i Marii Bitkom, wraz z dziećmi, 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu odejścia do Pana,

Matki pana Zbigniewa, Władysławy Bitki, składają 

przyjaciele z Solidarności uczelnianej wraz z koleżankami i kolegami z Uniwersytetu OpolskiegoNiezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol