ZaproszenieKomisja Zakładowa NSZZ Solidarność
Uniwersytetu Opolskiego
serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków na spotkanie opłatkowe,
które rozpocznie się o godz. 16. 00,
w piątek, 16. 01. 2009 w Klubie Akademickim, połączone z przedstawieniem jasełkowym przygotowanym przez dzieci z Gimnazjum Katolickiego


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol