Wspomnienie o Bronisławie Tokarze     W lutym mija rok od śmierci Bronisława Tokara – pracownika Uczelni i naszego kolegi związkowego.
     Bronisław Tokar tworzył zręby NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w naszej Uczelni. Był przez wiele kadencji skarbnikiem Komisji Zakładowej, zajmował się m.in. składkami, zapomogami i zasiłkami statutowymi. Cechowała go wielka życzliwość, dowcip i bezinteresowność. W sprawach związkowych nie bał się występować w słusznych sprawach, gdy chodziło o obronę pracownika (niezależnie od przynależności związkowej). Ale nade wszystko był oddany pracy dydaktycznej w Instytucie Fizyki, tam się znakomicie realizował i miał swój „magiczny świat” w Sali Zbiorów.
     Aby poznać więcej szczegółów i wspomnień o tym wspaniałym człowieku - zasłużonym eksperymentatorze i twórcy pomocy naukowych, gorąco polecamy artykuł Jerzego Dudy zamieszczony w INDEKSIE Nr 91-92 (wrawsień-październik 2008) na stronie 72 pt. Odeszli: mgr Bronisław Tokar


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol