Apel Przewodniczącego KK NSZZ “Solidarność” Piotra Dudy:

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W końcu przyszłego miesiąca – 29 września – różne środowiska opozycyjne organizują w Warszawie antyrządową manifestację pod hasłem „Obudź się Polsko”. Głównym organizatorem jest środowisko Radia Maryja, w imieniu którego całe przedsięwzięcie koordynuje poseł Andrzej Jaworski.
Organizatorzy zaprosili do protestu wszystkich, którzy sprzeciwiają się polityce obecnego rządu. Pojawią się tam różne organizacje i stowarzyszenia, które łączą różne postulaty, ale dla których wspólnym mianownikiem jest sprzeciw wobec ekipy Donalda Tuska. Takie zaproszenie skierowano również do nas.
Zwracam się z apelem do wszystkich Regionów i Branż o wsparcie tej inicjatywy. Każdego według własnych możliwości i potrzeb. Bliższe szczegóły naszego zaangażowania w tej manifestacji będziemy mogli omówić na najbliższej Komisji Krajowej w dniach 28-29 sierpnia, która odbędzie się w Gdańsku.
Informacje techniczne i organizacyjne można uzyskać w biurze poselskim Andrzeja Jaworskiego pod gdańskim nr tel. (058) 340 04 35, lub za pośrednictwem naszego Biura Prasowego.

Ze związkowym pozdrowieniem – Piotr Duda

Skanowanie1-Obudz-sie-Polsko