OGŁOSZENIE WYBORCZE

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Uniwersytecie Opolskim ogłasza wybory do Komisji Zakładowej na kadencję 2018-2022 w dniu 19. 03. 2018 w Auli B (Kowalczykowskiej) przy ul. Oleskiej 48 o godz. 15.30. Zapraszamy wszystkich członków naszego Związku do uczestnictwa w wyborach.