Poniżej załączamy skan opinii KZ NSZZ “Solidarność o Projekcie Statutu 2.0 Uniwersytetu Opolskiego

Opinia.pdf