W odpowiedzi na pismo z dnia 11.11.2012 r. ( L.dz. R/1968/2012) Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Opolskim przedkłada opinię, w której nie akceptuje zaproponowanych zmian do Statutu Uniwersytetu Opolskiego w § 94 ust.1, i § 96 ust. 5.

opinia-kz-ws-statutu-2012