Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przy Uniwersytecie Opolskim, zachęca do zapoznania się z ofertą

Pielgrzymki do Włoch w terminie 14-22.05.2020
CENA: 1870,00 zł

Termin zgłoszeń do 14.02.2020, pod adres solidarnosc@uni.opole.pl,
lub w godzinach dyżurów pok. 9 Budynek Główny Uniwersytetu Opolskiego

 

Program (pdf)