Koleżanki i Koledzy,

Bardzo prosimy o  serdeczną pomoc  i wsparcie dla naszej Koleżanki Beaty Gołuchowskiej, która od lat znajduje się w wielkiej potrzebie.