Skład Komisji Zakładowej:Stanisław Tomczyk – przewodniczący tel. 77 401 6692
Zbigniew Bitka – zastępca przewodniczącego
Wacław Grzybowski - sekretarz
Andrzej Trzebuniak - skarbnik tel. 77 452 7251
Tadeusz Majcherczyk - administrator strony www
Grażyna Dudka – członek tel. 77 401 6900


Komisja Rewizyjna:
Ryszard Pietrzak
Roman Szatanik
Magdalena Wielgoś
Andrzej Wolf

Delegatem do Krajowej Sekcji Nauki jest:
Wacław Grzybowski

Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu jest:
Stanisław Tomczyk

Do Rektorskiej Komisji Socjalnej:
sprawy socjalne - Andrzej Trzebuniak
sprawy mieszkaniowe - Stanisław Tomczyk


 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol