Statut Związku:Statut NSZZ "Solidarność".pdf

Statut NSZZ "Solidarność"(.pdf)

 

 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol