Pomoc socjalnaPragniemy poinformować, że członkom naszego Zwiazku znajdującym się w trudnej sytuacji losowej może zostać przyznana zapomoga w wysokości:

  • 500 zł (a szczególnie trudnej sytuacji - 700 zł)

Również przyznajemy zasiłek statutowy w wysokości 500 zł z tytułu:

  • śmierci członka najbliższej rodziny (współmałżonka, dziecka, rodziców, teściów). W przypadku śmierci osoby będącej członkiem Związku, zasiłek przysługuje również współmałżonkowi nienależącemu do Związku 

Związkowcom przechodzącym na emeryturę przysługuje odprawa - 500 zł.

      Informujemy, że funkcję Społecznego Inspektora Pracy na UO pełni dr Maciej Makowski

 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol