Po wyborach związkowych


Data dodania: 2014-05-23 14:32:12

Uprzejmie informujemy, że w dn. 21.05.2014 ukonstytuowała się wybrana na kadencję 2014-2018 Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
w składzie:

Stanisław Tomczyk – przewodniczący
Zbigniew Bitka – zastępca przewodniczącego
Wacław Grzybowski - sekretarz
Andrzej Trzebuniak - skarbnik
Tadeusz Majcherczyk - administrator strony WWW
Grażyna Dudka – członek


Komisja Rewizyjna:
Ryszard Pietrzak
Roman Szatanik
Magdalena Wielgoś
Andrzej Wolf


Delegatem do Krajowej Sekcji Nauki jest:
Wacław Grzybowski
Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu jest:
Stanisław Tomczyk

Do Rektorskiej Komisji Socjalnej:
sprawy socjalne - Andrzej Trzebuniak
sprawy mieszkaniowe - Stanisław Tomczyk

+ więcej

Spotkanie z Markiem Jurkiem ODWOŁANE


Data dodania: 2014-05-08 23:47:52

Informujemy, że planowane spotkanie z Markiem Jurkiem
zostało odwołane
z przyczyn od nas niezależnych
+ więcej

Wybory do KZ Solidarność


Data dodania: 2014-05-06 20:57:48

Informujemy, że wybory do Komisji Zakładowej naszego Związku odbędą się
 08 maja 2014 w godz. 09:00 – 15:00
w siedzibie Komisji Zakładowej Solidarność w pok. Nr 9
przy ul Oleskiej 48 UO.

Skład Komisji Wyborczej:

Maciej Makowski

Magdalena Wielgoś

Andrzej Wolf

Maria Gębczak

Andrzej Szczepaniak

Do osób, które będą miały problem z dotarciem do siedziby Związku,
przedstawiciele Komisji Wyborczej postarają się dotrzeć osobiście
z mobilną urna wyborczą w godz. 12:00 – 15:00

+ więcej

WYBORY z urną


Data dodania: 2014-04-30 15:58:16

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Uniwersytetu Opolskiego

zaprasza dnia 08 maja 2014

członków NSZZ Solidarność UO do wzięcia udziału
w wyborach (z pomocą urny)

do nowej Komisji Zakładowej oraz innych funkcji związkowych

Komisja Skrutacyjna zajmie się tego dnia dostarczeniem urny wyborczej do poszczególnych instytutów i jednostek naszej uczelni.

Informację o czasie i miejscu dostępności urny przekażemy naszym członkom przez internet 06 maja br.

+ więcej

Prelekcja Macieja Świrskiego


Data dodania: 2014-04-30 15:40:12

obraz - Swirski-2014.jpg
+ więcej

Zebranie Wyborcze


Data dodania: 2014-04-18 01:44:21

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UO

przesyłamy serdeczne życzenia radości,

solidarności i zdrowia 

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 obraz - Zmartwychwstanie-2014.jpg

Jednocześnie gorąco i usilnie zapraszamy na Zebranie Wyborcze, na którym będziemy zgłaszać kandydatów do nowej Komisji i przegłosujemy zaproponowane kandydatury, w środę 23 kwietnia o godz. 13 w Instytucie Fizyki (przy ul. Oleskiej 48) w sali 160.


+ więcej

WYBORY do KZ NSZZ Solidarność


Data dodania: 2014-04-11 14:21:42

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność UO
zaprasza wszystkich członków Solidarności UO

na drugie zebranie wyborcze

w dniu 23.04.2014 o godz. 13:00

w sali 160 w Instytucie Fizyki przy ul. Oleskiej 48

Prosimy o niezawodne przybycie !
+ więcej

Spotkanie z dr. S. Krajskim


Data dodania: 2014-03-28 14:16:56

obraz - Krajewski-2014.jpg
+ więcej

Spotkanie z ks.prof. T. Guzem i red. J. Pospieszalskim


Data dodania: 2014-03-26 10:46:46

obraz - plakat-UFAJACY-2014.jpg
+ więcej

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze


Data dodania: 2014-03-26 10:36:21

O G Ł O S Z E N I E

 

         Komisja Zakładowa NSZZ „ Solidarność” UO

zawiadamia o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym,

które odbędzie się dnia 3 kwietnia 2014 r. o godz. 15.30

w sali 160 Instytutu Fizyki UO przy ul. Oleskiej 48.

Prosimy o niezawodne przybycie.

+ więcejNiezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol