Wszechnica Solidarności zaprasza


Data dodania: 2013-11-08 14:47:53

obraz - Cenckiewicz-2013.jpg
+ więcej

Spotkanie z prof. W. Dindorfem


Data dodania: 2013-10-30 21:56:53

obraz - Dindorf-2013.jpg
+ więcej

Wykład dr P. Camerona


Data dodania: 2013-10-14 14:02:11

obraz - dr-Cameron-2013.jpg
+ więcej

Dofinansowanie naszych dzieci


Data dodania: 2013-09-10 12:08:15

W związku z rozpoczętym rokiem szkolnym Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UO podjęła uchwałę, że członkowie naszego uczelnianego Związku mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 250,- na każde posiadane dziecko. Bliższych informacji udzieli kolega Andrzej Trzebuniak - skarbnik (Tel.: 77 452 7251, Nr pokoju: 251, E-mail: trzeba@uni.opole.pl

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UO 
+ więcej

Spotkanie z Zuzanną Kurtyką


Data dodania: 2013-09-03 13:39:45

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UO oraz Gazeta Polska Klub w Opolu  zapraszają na spotkanie z:

Zuzanną Kurtyką

Spotkanie odbędzie się w ramach Wszechnicy Solidarności dn. 10 września 2013 (wtorek) o godz. 16:00 w sali katechetycznej Katedry Opolskiej (wstęp wolny)

obraz - z-Zuzanna-Kurtyka.jpg


O godz. 18:30 w  Katedrze Opolskiej  zostanie odprawiona Msza Św. w intencji ś.p. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego i  wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej.
 
+ więcej

Stanowisko KZ w sprawie dr. Żaby


Data dodania: 2013-07-08 16:18:49

Stanowisko-KZ-w-sprawie-dr.-Zaby.pdf
+ więcej

Stanowisko KZ w sprawie podwyżek


Data dodania: 2013-06-22 10:20:40

 Stanowisko KZ NSZZ Solidarność UO

w sprawie podwyżek płac w 2013 r.

KZ NSZZ Solidarność UO przyjęła następujące stanowisko w sprawie podwyżek płac w 2013 r.:

 1. Uznajemy antyinflacyjny charakter podwyżki w 2013 r. jako  łagodzący skutki inflacji w okresie 2009-2012. Z tego powodu proponujemy ustalenie minimalnej stawki podwyżki w wysokości 150 zł na każdego pracownika.

2. Skutki podwyżki płac w 2013 r. powinny wchodzić do podstawy wynagrodzenia i przechodzić na lata następne.

3. Wnioskujemy aby podwyżka płac w 2013 r. obejmowała tylko pracowników zatrudnionych w UO na pierwszym etacie.

KZ NSZZ Solidarność UO jednocześnie zgłasza sprzeciw wobec formy przeprowadzenia konsultacji. Nasz Związek został całkowicie pominięty w tych konsultacjach.
+ więcej

Czuwanie Krucjata Jasna Góra


Data dodania: 2013-06-14 13:07:07

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Uniwersytetu Opolskiego wraz z Legionem Maryi i Civitas Christiana zapraszają chętnych na wyjazd na Jasną Górę (Częstochowa) w ramach Nocnego Czuwania Krucjaty Różańcowej w Intencji Ojczyzny, które będzie miało miejsce w nocy z 28.06 (piątek) na 29. 06. (sobota). W pierwszej kolejności kierujemy to zaproszenie do członków naszego Związku Zawodowego. Autokar rusza z Opola o godz. 18.00 z pl. Kopernika (parking przed Uniwersytetem Opolskim).

Planowany przyjazd godz. 20.00. Planujemy kolację w Domu Pielgrzyma. Czuwanie zaczyna się o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim i Różańcem. Następnie przewidziana jest konferencja i Eucharystia. Czuwanie modlitewne do 3.30. O godz. 4.00 wyjazd naszego autokaru do Opola. Należy zabrać ze sobą prowiant, ciepłe ubranie i składane krzesełko.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24. 06 (poniedziałek) przyjmujemy pod telefonem 604 77 60 31 lub na email wgrzybowski@wp.pl.

obraz - Czuwanie-Jasna-Gora-2013-a.jpg

+ więcej

Stanowisko KZ Solidarność


Data dodania: 2013-06-13 12:47:12

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”  Uniwersytetu Opolskiego na posiedzeniu
z dnia 04.06.2013 r. sformułowała jednoznaczne stanowisko wobec planów władz UO dotyczących przejęcia części środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na potrzeby budżetu naszej uczelni. Stanowisko to wyraża zdecydowany sprzeciw wobec takich planów. Sprzeciw ten spowodowany jest niejasnością przepisów prawnych oraz brakiem jednoznacznego określenia sposobu i formy użyczenia oraz zwrotu tychże środków.
Stanowisko-KZ-Solidarnosc-w-UO.pdf
+ więcej

Spotkanie z prof. Franciszkiem Markiem


Data dodania: 2013-05-13 09:27:20

obraz - Prof-Marek-2013.jpg
+ więcejNiezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" Uniwersytetu Opolskiego
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
e-mail: stomczyk@uni.opole.pl, tel. 077 401 6689

dol