Stanisław Tomczyk – przewodniczący tel. 77 452 7009
Zbigniew Bitka – zastępca przewodniczącego
Wacław Grzybowski – sekretarz
Andrzej Trzebuniak – skarbnik tel. 77 452 7251
Grażyna Dudka – członek tel. 77 401 6900
Bartosz Zarychta –  członek – administrator strony www tel. 77 4527161

Komisja Rewizyjna:

Magdalena Wielgoś – przewodnicząca
Krystyna Stefańska
Andrzej Wolf

Delegatem do Krajowej Sekcji Nauki jest:
Wacław Grzybowski

Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu jest:
Stanisław Tomczyk


Rektorska Komisja Socjalna:

sprawy socjalne – Andrzej Trzebuniak
sprawy mieszkaniowe – Stanisław Tomczyk