Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Uniwersytetu Opolskiego
serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków na

spotkanie opłatkowe,

które rozpocznie się o godz. 17:00, w piątek, 21. 01. 2011 w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Ojców Jezuitów Xaverianum, ul O. Czaplaka 1, przy parafii NSPJ