Wszechnica Solidarności zaprasza na spotkanie otwarte
z
red. Stanisławem Michalkiewiczem

 pt. “Polska na tle międzynarodowym”,

 które odbędzie się 31 marca (piątek) na Uniwersytecie Opolskim (ul. Oleska 48), Aula B.