Stanowisko ZOZ NSZZ “Solidarność” Politechniki Opolskiej oraz  KZ NSZZ “Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego dotyczące wynagrodzeń dla nie nauczycieli akademickich w ustawie o szkolnictwie wyższym
i nauce.

 Stanowisko.pdf