Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”  Uniwersytetu Opolskiego na posiedzeniu z dnia 04.06.2013 r. sformułowała jednoznaczne stanowisko wobec planów władz UO dotyczących przejęcia części środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na potrzeby budżetu naszej uczelni. Stanowisko to wyraża zdecydowany sprzeciw wobec takich planów. Sprzeciw ten spowodowany jest niejasnością przepisów prawnych oraz brakiem jednoznacznego określenia sposobu i formy użyczenia oraz zwrotu tychże środków.

Stanowisko-KZ-Solidarnosc-w-UO