Stanowisko KZ NSZZ Solidarność UO

w sprawie podwyżek płac w 2013 r.

KZ NSZZ Solidarność UO przyjęła następujące stanowisko w sprawie podwyżek płac w 2013 r.:

  1. Uznajemy antyinflacyjny charakter podwyżki w 2013 r. jakołagodzący skutki inflacji w okresie 2009-2012. Z tego powodu proponujemy ustalenie minimalnej stawki podwyżki w wysokości 150 zł na każdego pracownika.
  2. Skutki podwyżki płac w 2013 r. powinny wchodzić do podstawy wynagrodzenia i przechodzić na lata następne.
  3. Wnioskujemy aby podwyżka płac w 2013 r. obejmowała tylko pracowników zatrudnionych w UO na pierwszym etacie.

KZ NSZZ Solidarność UO jednocześnie zgłasza sprzeciw wobec formy przeprowadzenia konsultacji. Nasz Związek został całkowicie pominięty w tych konsultacjach.