Dnia 09.10.2018. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” UO podjęła uchwałę (Uchwała 11/2018), która umożliwia członkom naszego uczelnianego Związku uzyskać
dofinansowanie świąteczne w wysokości 300,- zł
dla każdego członka oraz członka-emeryta NSZZ “Solidarność” UO.
Wypłaty realizowane są od 12.12.2018 do 11.01.2019.
.
Bliższych informacji udzieli kolega Andrzej Trzebuniak – skarbnik (Tel.: 604 619 273 Nr pokoju w Instytucie Fizyki: 251, E-mail: trzeba@uni.opole.pl)

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” UO