Pismo zostało wystosowane w związku z interwencją KSN “Solidarność” i RSzWiN ZNP w ministerstwie. Dotyczy ono warunków prawidłowej realizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, a przede wszystkim organizacji związków zawodowych.
Porusza problemy:

  • rozdysponowania środków na podwyżki dla wszystkich pracowników uczelni,
  • braku jednolitych zasad stosowania przez uczelnie 50% kosztów uzyskania przychodów,
  • łączenia oceny pracy nauczycieli z oceną parametryczną jednostek.

 

Zachęcamy do lektury:

Pismo Ministra Mullera.pdf