Za pośrednictwem naszej strony Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej zaprasza Kombatantów ze Światowego Związku Armii Krajowej w Opolu na Wieczór Poezji Szaroszeregowej
Oto treść ich zaproszenia:

 

Zaproszenie na Wieczór Poezji Szaroszeregowej