Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego

Uwagi.pdf