Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność UO
zaprasza wszystkich członków Solidarności UO

na drugie zebranie wyborcze

w dniu 23.04.2014 o godz. 13:00

w sali 160 w Instytucie Fizyki przy ul. Oleskiej 48

Prosimy o niezawodne przybycie !