Związek Nauczycielstwa Polskiego w UO
oraz NSZZ „Solidarność”

zapraszają wszystkich pracowników na wybory

Społecznego Inspektora Pracy

Wybory odbędą się 1 marca br. o godz. 15.00
w sali 108 Wydziału Chemii przy ul. Oleskiej 48