Wszechnica Solidarności zaprasza
na wykład Jacka Hogi:
  Podstawy wolności obywatelskiej – kultura posiadania broni w Polsce,
Uniwersytet Opolski, dn.06.04.2017 r. godz. 18.00 Aula Stara (Kowalczykowska), ul. Oleska 48, Opole.