dr hab. Ryszard Pietrzak, prof. UO

(03.01.1944 – 13.02.2019)

Z żalem żegnamy naszego Kolegę i Współpracownika, pracownika Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.

Prof. dr hab. Ryszard Pietrzak, był nie tylko znakomitym naukowcem, fizykiem, i nauczyciel, ale również człowiekiem o głębokiej wierze, zaangażowanym w działalność związku zawodowego Solidarność na Uniwersytecie Opolskim, poczuwającym się do odpowiedzialności za sprawy Ojczyzny i środowiska lokalnego. Wspominamy jego rzetelność w podejściu do spraw naukowych i publicznych, jak również jego gotowość udzielania wszelkiej pomocy i pogodne usposobienie. Znajomość z nim i współpracę w działalności związkowej poczytujemy za zaszczyt.
Miłosierdziu Bożemu polecamy jego duszę. Jego najbliższym i przyjaciołom wyrażamy współczucie.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Opolskim

 


Uroczystości pogrzebowe prof. Ryszarda Pietrzaka odbędą się dnia 16 lutego (sobota):
Godz. 14.00 – Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele św. Michała Archanioła w Opolu-Półwsi.
Odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi po mszy na cmentarz Opole-Półwieś.

W latach 1961-66 studiował fizykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu i tu też rozpoczął działalność naukowo – dydaktyczną zaczynając od stanowiska asystenta, a kończąc jako profesor nadzwyczajny. Stopień naukowy doktora fizyki uzyskał na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (1974r.). Stopień naukowy doktora habilitowanego (1996r.) – na AGH w Krakowie.

W latach 1997 – 2011 pełnił funkcję Prodziekana ds. nauki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (później na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki).