Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż w nocy z 26 na 27 stycznia 2021 roku zmarł nasz kolega
i współpracownik dr Maciej Makowski.

Był doktorem Nauk Chemicznych, długoletnim wykładowcą i pracownikiem Uniwersytetu
Opolskiego, a także wieloletnim członkiem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy UO.
Wspominamy jego rzetelność w podejściu do spraw naukowych i publicznych, jak również jego gotowość udzielania
wszelkiej pomocy i pogodne usposobienie. Znajomość z nim i współpracę w działalności związkowej poczytujemy za zaszczyt.
Miłosierdziu Bożemu polecamy jego duszę. Jego najbliższym i przyjaciołom wyrażamy głębokie współczucie.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Opolskim

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 1. lutego (poniedziałek) o godz. 11:00 w starej kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Opolu (Półwieś)