Uprzejmie informujemy wszystkich członków NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Opolskim, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 22.04.2010 (czwartek) o godz. 16.00 w sali 249 (IF)