O G Ł O S Z E N I E

         Komisja Zakładowa NSZZ „ Solidarność” UO

zawiadamia o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym,

które odbędzie się dnia 3 kwietnia 2014 r. o godz. 15.30

w sali 160 Instytutu Fizyki UO przy ul. Oleskiej 48.

Prosimy o niezawodne przybycie.