W tym trudnym czasie epidemii przesyłamy Państwu Serdeczne Życzenia nadziei, solidarności i zdrowia.
Niech radość Narodzin Jezusa zagości w Waszych sercach na Święta i niech prowadzi Was w Nowym Roku.
Wszystkiego, co dobre i najlepsze, sukcesów naukowych, dydaktycznych i osobistych, życzymy Wam z okazji Świąt Bożego Narodzenia i w Nowym Roku 2021

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność”