(KOLEJNY) APEL KOMISJI ZAKŁADOWEJ
NSZZ SOLIDARNOŚĆ UO

Krzyż Chrystusa, to „znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk. 2, 34). Pamięć o Krzyżu, obok duchowych i symbolicznych znaczeń ma także wymiar konkretny a w przypadku, o który po raz kolejny apelujemy, praktyczny. Apel nasz, bowiem dotyczy konieczności przywrócenia Krzyża wieńczącego budynek dawnego Szpitala Dziecięcego – obecnie Collegium Minus.
Uważamy, że dbałość o zabytkową substancję budynku jest wyrazem nie tylko naszego szacunku dla przeszłości i prawa, ale ze względu na związany z nią znak Krzyża również naszych najgłębszych uczuć, przekonań i wartości.

       Apelujemy do J.E. Biskupa Ordynariusza prof. dr hab. Andrzeja Czai oraz do J.M. Rektora UO prof. dr hab. Krystyny Czai o podjęcie inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UO na rzecz przywrócenia zabytkowego Krzyża wieńczącego budynek Collegium Minus.

KZ NSZZ Solidarność
Uniwersytetu Opolskiego
Zobacz także: Krzyż na Collegium Minus