PRACOWNIK
nie jest winien swemu pracodawcy służalczości i posłuszeństwa.
Jest mu jedynie winien usługę, za którą otrzymuje zapłatę, będącą
NIE ŁASKĄ, LECZ ZASŁUŻONYM WYNAGRODZENIEM.

Ludwig von Mises (1881–1973) – austriacki ekonomista

 

Aktualności KZ UO


Stop Zielony Ład

10 maja 2024 r. przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy Uniwersytecie Opolskim reprezentował członków organizacji uczelnianej naszego Związku podczas demonstracji... Czytaj więcej →

Legitymacje członkowskie

Instrukcja skutecznego złożenia wniosku o legitymację członkowską NSZZ Solidarność: Alternatywnie można skorzystać z instrukcji zamieszczonej na naszej stronie: Legitymacja NSZZ... Czytaj więcej →

Przewodniczący:
Andrzej Szymański
e-mail: a.szymanski@uni.opole.pl

Zastępca przewodniczącego:
Renata Kamińska – Wanecka
e-mail: rkw@uni.opole.pl

Sekretarz:
Magdalena Mucha
e-mail: mmucha@uni.opole.pl

Skarbnik:
Andrzej Trzebuniak
tel. +48 77 452 7251
e-mail: trzeba@uni.opole.pl

Członkowie:
Zbigniew Bitka
e-mail: zbigniewbitka@wp.pl

Bartosz Zarychta (administrator www)
tel. +48 77 4527161
e-mail: bzarychta@uni.opole.pl

 

NSZZ “Solidarność” na Uniwersytecie Opolskim na mapie Opola

Monitor Komisji Zakładowej


Pismo KZ/9/2024 –  pismo ponowne (2) w sprawie wynagrodzenia koordynatorów praktyk studenckich (17.05.2024)

Propozycja gratyfikacji dla koordynatorów

Pismo do JM Rektora (09.05.2023)

Odpowiedź Prorektor ds. Collegium Medicum

Odpowiedź do Pani Prorektor

Pismo KZ/8/2024 –  pismo ponowne w sprawie wynagrodzenia koordynatorów praktyk studenckich (14.04.2024)

Propozycja gratyfikacji dla koordynatorów

Pismo do JM Rektora (09.05.2023)

Odpowiedź Prorektor ds. Collegium Medicum

Odpowiedź do Pani Prorektor

Pismo KZ/7/2024 – w sprawie informacji o objęciu pracownika obroną związkową (21.03.2024)

Pismo KZ/6/2024 – w sprawie podwyżek płac (11.03.2024)

Pismo KZ/5/2024 – w sprawie wynagrodzenia koordynatorów praktyk studenckich (07.02.2024)

Propozycja gratyfikacji dla koordynatorów

Pismo do JM Rektora (09.05.2023)

Odpowiedź Prorektor ds. Collegium Medicum

Odpowiedź do Pani Prorektor

 

Pismo KZ/4/2024 – w sprawie udzielenia tymczasowego zwolnienia członkom do realizacji zadań związkowych (05.02.2024)

Pismo KZ/3/2024 – w sprawie szerokiego dostępu pracowników UO do placówek służby zdrowia znajdujących się w gestii Uczelni (29.01.2024)

Odpowiedź JM Rektora

Pismo KZ/2/2024 – w sprawie zwiększenia środków na ZFŚS (22.01.2024)

Pismo KZ/1/2024 – w sprawie informacji o liczbie członków ZZ (05.01.2024)

Pismo KZ/18/2023 – w sprawie opłat za parkingi na terenie UO (11.12.2023)

Odpowiedź JM Rektora (odmowna)

Pismo KZ/17/2023 – w sprawie szerokiego dostępu pracowników UO do placówek służby zdrowia znajdujących się w gestii Uczelni (25.11.2023)

Pismo KZ/16/2023 – w sprawie udzielenia tymczasowego zwolnienia członkom do realizacji zadań związkowych (25.11.2023)

Pismo KZ/15/2023 – w sprawie udzielenia tymczasowego zwolnienia członkom do realizacji zadań związkowych (25.11.2023)

Pismo KZ/14/2023 – w sprawie wypłaty nagród MEiN(20.09.2023)

Załącznik – porozumienie

Załącznik – porozumienie końcowe (podpisane)

Pismo KZ/13/2023 – w sprawie opłaty parkingowej (20.09.2023)

Odpowiedź Kanclerza

Pismo KZ/12/2023 – w sprawie dalszych konsultacji pracowniczych regulaminu pracy zdalnej (20.09.2023)

Pismo KZ/11/2023 – w sprawie wątpliwości dot. ankiet studenckich (20.09.2023)

Pismo KZ/10/2023 – w sprawie dalszych konsultacji pracowniczych regulaminu pracy zdalnej (12.07.2023)

Pismo KZ/9/2023 – w sprawie wątpliwości dot. ankiet studenckich (04.07.2023)

Odpowiedź Prorektor ds. kształcenia
i studentów

Opinia Społecznego Inspektora Pracy 

Pismo KZ/8/2023 – informacja o stanie liczbowym (14.06.2023)

Pismo KZ/6/2023 – kandydatura do Komisji Socjalnej (13.06.2023)

Wniosek KZ/5/2023Wniosek o udzielenie informacji – kadra kierownicza, ponowny (12.06.2023)

Odpowiedź JM Rektora

Wniosek KZ/4/2023 – Wniosek o udzielenie inforamcji w sprawie Funduszu Socjalnego (06.06.2023)

Odpowiedź JM Rektora

Sprawozdanie za rok 2022

Wniosek KZ/3/2023 – Wniosek o udzielenie informacji w sprawie zdalnej pracy (18.05.2023)

Wniosek KZ/2/2023 – Wniosek o udzielenie informacji – kadra kierownicza (18.05.2023)

Wniosek KZ/1/2023 – Informacja o wynikach wyborów (17.05.2023)

Wiadomości Związkowe 


  • 1
  • 1
  • 58 281
  • 28 036

Kontakt


Skontaktuj się z nami: