Przewodniczący:
Andrzej Szymański
e-mail: a.szymanski@uni.opole.pl

Zastępca przewodniczącego:
Renata Kamińska – Wanecka
e-mail: rkw@uni.opole.pl

Sekretarz:
Magdalena Mucha
e-mail: mmucha@uni.opole.pl

Skarbnik:
Andrzej Trzebuniak
tel. +48 77 452 7251
e-mail: trzeba@uni.opole.pl

Członkowie:
Zbigniew Bitka
e-mail: zbigniewbitka@wp.pl

Bartosz Zarychta (administrator www)
tel. +48 77 4527161
e-mail: bzarychta@uni.opole.pl

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Maziarz – przewodniczący
Alicja Soppa
Ewa Jędrzejczak

Delegatem do Krajowej Sekcji Nauki jest:
Zbigniew Bitka

Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu jest:
Andrzej Szymański


Rektorska Komisja Socjalna:

sprawy socjalne – Andrzej Trzebuniak
sprawy mieszkaniowe – Andrzej Szymański