Pomoc socjalna

Pragniemy poinformować, że członkom naszego Zwiazku znajdującym się w trudnej sytuacji losowej może zostać przyznana zapomoga w wysokości:

  • 500 zł (a szczególnie trudnej sytuacji do 1000 zł)

Również przyznajemy zasiłek statutowy w wysokości 500 zł z tytułu:

  • śmierci członka najbliższej rodziny (współmałżonka, dziecka, rodziców, teściów). W przypadku śmierci osoby będącej członkiem Związku, zasiłek przysługuje również współmałżonkowi nienależącemu do Związku 

Związkowcom przechodzącym na emeryturę przysługuje odprawa – 500 zł.

     

Informujemy, że funkcję Społecznego Inspektora Pracy na UO pełni dr Andrzej Drzewiecki z Wydziału Prawa i Administracji UO.