Dyżury Członków Komisji Zakładowej

Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność dyżurują w następujących terminach:

Stanisław Tomczyk – przewodniczący, w każdy poniedziałek w godz. 10:30 – 11:30
Wacław Grzybowski – sekretarz, w każdy piątek w godz. 10:30 – 11:30
Bartosz Zarychta –  członek, w każdą środę w godz. 10:30 – 11:30

Dyżury odbywają się w pok. nr 9 (parter), W Budynku Głównym Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48.