Akcja pracowników kultury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz innych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Małopolskie, w której:

Przypominamy o naszej sytuacji w niecodzienny sposób: ponad 80 osób pracujących w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie zdecydowało się pokazać swoje twarze w kampanii informacyjnej Dziadów Kultury. Te filmiki mają jedno przesłanie „Nie chcemy być Dziadami Kultury, chcemy być wynagradzani odpowiednio do wykonywanej pracy.” Bibliotekarze mówią jednym głosem: „Nasza praca jest tego warta”. Liczby oraz opinie naszych użytkowników utwierdzają nas w przekonaniu, że jesteśmy potrzebni a nasza praca stanowi duży wkład w szerzenie kultury w Krakowie i Małopolsce.
W migawkach widać twarze bibliotekarzy, których można codziennie spotkać w murach biblioteki – to nie anonimowi pracownicy instytucji kultury, lecz panie i panowie wypożyczający książki, udostępniający czasopisma, pracownicy bibliografii, obsługi technicznej oraz prowadzący szkolenia i warsztaty dla wszystkich grup wiekowych (od przedszkolaków do seniorów). Są tam też osoby pracujące z książkami od kuchni:  pracownicy zajmujący się gromadzeniem i opracowaniem książek czy tworzący Małopolską Bibliotekę Cyfrową.